VictoriaLex to zespół młodych, wykwalifikowanych, elastycznych i dynamicznych specjalistów w zakresie zarządzania wierzytelnościami oraz absolwentów prawa. Cechują Nas nowatorskie rozwiązania windykacyjne oraz indywidualne i elastyczne podejście do każdej sprawy, nie ograniczające się do oferowania standardowych rozwiązań.
1. Obsługa wierzytelności. Skuteczna windykacja należności na koszt dłużnika

Windykacja polubowna

• brak opłat wstępnych;
• negocjacje z dłużnikami;
• sprawne działanie i szybkie odzyskiwanie należności;
• współpraca z jedną z wiodących kancelarii prawnych w Polsce;
• profesjonalne działanie w oparciu o duże i wykwalifikowane zaplecze osobowe;

Windykacja sądowa

• analiza prawna wierzytelności;
• przygotowanie i składanie pozwu oraz dalszych pism procesowych;
• uzyskanie nakazu zapłaty lub wyroku;
• wystąpienie o nadanie tytułom wykonawczym klauzuli wykonalności;
• uzyskanie prawomocnego wyroku lub nakazu zapłaty;
• zabezpieczenie należności na posiadanym przez dłużnika majątku.

Postępowanie egzekucyjne

• Reprezentacja w toku postępowania egzekucyjnego;
• sporządzenie  wniosku egzekucyjnego i złożenie dokumentów do komornika;
• uzyskanie zapłaty lub postanowienia komornika o bezskuteczności egzekucji;
• odpowiedzialność zarządu.