VictoriaLex to zespół młodych, wykwalifikowanych, elastycznych i dynamicznych specjalistów w zakresie zarządzania wierzytelnościami oraz absolwentów prawa. Cechują Nas nowatorskie rozwiązania windykacyjne oraz indywidualne i elastyczne podejście do każdej sprawy, nie ograniczające się do oferowania standardowych rozwiązań.
6. Obsługa prawna w transakcjach transgranicznych.

• Usługi prawne dla krajowych i międzynarodowych firm na wszystkich etapach sporów sądowych, sądowo-administracyjnych, w tym na etapie przedsądowym;

• Reprezentacja przed sądami arbitrażowymi (polubownymi), sądami powszechnymi w sprawach cywilnych, gospodarczych i karnych.

• Doradztwo przy tworzeniu krajowych, jak i zagranicznych podmiotów gospodarczych

• Obsługa transakcji związanych z podziałem, połączeniem, przekształceniem, likwidacją jak i upadłością spółek.

• Opracowanie i negocjowanie umów związanych z poszczególnymi transakcjami

• Doradztwo prawne w zakresie prawa gospodarczego Polski i Włoch

• Rejestracja oraz legalizacja przedsiębiorstw na terytorium Polski i Włoch

• Kompleksowa obsługa prawna firm polskich na terytorium Włoch

• Doradztwo w zakresie inwestowania zagranicznego we Włoszech

• Poszukiwanie oraz nawiązywanie współpracy z kontrahentami handlowymi na terytorium Polski i Włoch

• Udział w negocjacjach handlowych (języki polski, angielski, włoski)

• Sporządzenie umów handlowych oraz dokumentacji w kilku wersjach językowych zgodnie z wymaganiami klienta i przypisami prawa kraju docelowego;

• Tłumaczenie specjalistycznej dokumentacji prawniczej;

• Obsługa celna transakcji importowych, eksportowych, tranzytowych, spedycja;

• Pomoc w przygotowaniu wniosków i pozyskanie funduszy ze środków Unii Europejskiej, przeznaczonych na rozwój eksportu i działań skierowanych na pozyskanie klientów zagranicznych, prezentacją wyrobów firmy na rynkach zagranicznych;

• Upadłość transgraniczna.