VictoriaLex to zespół młodych, wykwalifikowanych, elastycznych i dynamicznych specjalistów w zakresie zarządzania wierzytelnościami oraz absolwentów prawa. Cechują Nas nowatorskie rozwiązania windykacyjne oraz indywidualne i elastyczne podejście do każdej sprawy, nie ograniczające się do oferowania standardowych rozwiązań.

5. Zakup wierzytelności

Skupujemy:

• małe i średnie wierzytelności,

• należności odsetkowe z ostatnich dwóch lat,

• weksle,

• inne wierzytelności