VictoriaLex to zespół młodych, wykwalifikowanych, elastycznych i dynamicznych specjalistów w zakresie zarządzania wierzytelnościami oraz absolwentów prawa. Cechują Nas nowatorskie rozwiązania windykacyjne oraz indywidualne i elastyczne podejście do każdej sprawy, nie ograniczające się do oferowania standardowych rozwiązań.

4. Spory sądowe

• przygotowanie strategii procesowych;

• przygotowanie pozwu, pism procesowych oraz innych dokumentów niezbędnych w toku postępowania;

• przygotowanie strategii obrony;

• osiąganie porozumienia w wyniku negocjacji, ugód lub postępowań mediacyjnych;

• ocena ryzyka możliwości występowania sporów oraz unikania ich kosztów w przyszłości;

• zabezpieczenie roszczeń

Reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej, sądami powszechnymi i administracyjnymi, przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym oraz organami egzekucyjnymi i sądami arbitrażowymi;