VictoriaLex to zespół młodych, wykwalifikowanych, elastycznych i dynamicznych specjalistów w zakresie zarządzania wierzytelnościami oraz absolwentów prawa. Cechują Nas nowatorskie rozwiązania windykacyjne oraz indywidualne i elastyczne podejście do każdej sprawy, nie ograniczające się do oferowania standardowych rozwiązań.

3. Restrukturyzacja zadłużenia, upadłości

• Przygotowanie planu restrukturyzacji zobowiązań;

• zawieranie ugody pozasądowej z wierzycielami, umarzanie długu;

• negocjowanie sposobu spłat istniejącego zadłużenia oraz ustalenie korzystnego  harmonogramu spłat;

• układów ratalnych z ZUS, US, innymi wierzycielami publicznoprawnymi.

Restrukturyzacja zobowiązań wobec banków, firm chwilówkowych, SKOK-ów, dostawców usług powszechnych jak prąd, gaz, czynsz, TV, telefon a także wobec osób prywatnych np. wobec rodziny (za wyjątkiem wierzytelności hipotecznych, abonamentów RTV, rachunków).

Postępowanie upadłościowe:

• Analiza sytuacji dłużnika pod kątem zdolności upadłościowej, etc.;

• Kompleksowe doradztwo związane z umarzaniem długów i upadłością;


• Reprezentowanie upadłych w trakcie postępowania upadłościowego:

- Upadłość likwidacyjna

- Upadłość układowa

- Upadłość konsumencka

- Upadłość transgraniczna