VictoriaLex to zespół młodych, wykwalifikowanych, elastycznych i dynamicznych specjalistów w zakresie zarządzania wierzytelnościami oraz absolwentów prawa. Cechują Nas nowatorskie rozwiązania windykacyjne oraz indywidualne i elastyczne podejście do każdej sprawy, nie ograniczające się do oferowania standardowych rozwiązań.
2. Doradztwo prawne/ Obsługa prawna podmiotów gospodarczych.

• sporządzanie i opiniowanie umów;

• obsługa prawna inwestycji;

• negocjacje umów handlowych;

• przejęcie, podział i przekształcenie spółek;

• wszelkie zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

• tworzenie i reorganizacja podmiotów gospodarczych – spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, sp. z o.o. oraz SA;

• zabezpieczanie majątku prywatnego oraz majątku przedsiębiorstwa

• zabezpieczenie roszczeń;

• doradztwo i  reprezentacja dłużnika w celu obrony przed bezprawną egzekucją;

• ugody sądowe i pozasądowe;

• obsługa w ramach postępowania upadłościowego i naprawczego.