VictoriaLex to zespół młodych, wykwalifikowanych, elastycznych i dynamicznych specjalistów w zakresie zarządzania wierzytelnościami oraz absolwentów prawa. Cechują Nas nowatorskie rozwiązania windykacyjne oraz indywidualne i elastyczne podejście do każdej sprawy, nie ograniczające się do oferowania standardowych rozwiązań.
Male nostro iure uti non debemus

– nie powinniśmy źle korzystać z naszych praw

Ułatwienia w dochodzeniu wierzytelności od dłużników z innych krajów

Przyjęcie nowelizacji związane jest z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej o europejskim nakazie zabezpieczenia na rachunku bankowym.

Jest to procedura, dzięki której będzie można w postępowaniu transgranicznym łatwiej dochodzić wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych od dłużników z innych krajów Unii Europejskiej.
Nowe regulacje pozwolą na zabezpieczenie wierzytelności na rachunku bankowym dłużnika bez względu na to, w jakim kraju członkowskim rachunek ten jest prowadzony. W Polsce ma to tyczyć się nie tylko rachunków bankowych, ale także tych prowadzonych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Znaczącym ułatwieniem dla wierzycieli będzie możliwośc uzyskania informacji o rachunkach bankowych dłużników w celu otrzymania europejskiego nakazu.

Europejskie nakazy zabezpieczenia na rachunku bankowym wydane w jednym państwie członkowskim będą automatycznie uznawane i wykonywane w innym państwie członkowskim – bez konieczności wszczynania odrębnego postępowania. Wierzyciele będą mogli uzyskać nakaz na każdym etapie postępowania sądowego o zapłatę należnego roszczenia, ale także przed jego wszczęciem.

Rozporządzenie to ma wejść w życie 18 stycznia 2017 r.
powrót