VictoriaLex to zespół młodych, wykwalifikowanych, elastycznych i dynamicznych specjalistów w zakresie zarządzania wierzytelnościami oraz absolwentów prawa. Cechują Nas nowatorskie rozwiązania windykacyjne oraz indywidualne i elastyczne podejście do każdej sprawy, nie ograniczające się do oferowania standardowych rozwiązań.
Male nostro iure uti non debemus

– nie powinniśmy źle korzystać z naszych praw

Kolejka w e - sądzie

Problem pojawił się na początku roku w wyniku braku rubryki w systemie dotyczącej nowo wprowadzonego rodzaju odsetek - odsetek ustawowych za opóźnienie.
Tym poważniejszym okazało się to utrudnieniem, że o te odsetki wnioskuje większość powodów - m.in. firmy windykacyjne.  Nie było możliwości, by system automatycznie generował nakazy zapłaty z nowymi odsetkami.

Od 20 grudnia, odpowiednie rubryki w systemie zostały stworzone, ale e-sąd musi rozpoznać zaległe pozwy.  Szef e-sądu opracował plan naprawczy, zakładający, że zaległe  pozwy uda się rozpatrzyć do końca czerwca.

Głównym założeniem planu naprawczego jest to, że w pierwszym półroczu 2017 roku będą wyznaczane w każdym miesiącu "specjalne dni robocze", w których sędzia czy referendarz będzie musiał wydać 2,5 raza więcej decyzji niż na co dzień.

powrót